Dear anh chị, em làm tờ khai quyết toán thuế tncn 2017, mục 053bkqtttncn có mục…

Dear anh chị, em làm tờ khai quyết toán thuế tncn 2017, mục
053bkqtttncn có mục thời gian tính giảm trừ của người phụ thuộc, mà năm 2018 em mới đăng kí người phụ thuộc cho họ thì thời gian tính giảm trừ em điền ntn cho hợp lí ạ, em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Dear anh chị, em làm tờ khai quyết toán thuế tncn 2017, mục 053bkqtttncn có mục…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *