Đây là lần đầu tiên em làm hợp đồng với lương cho nhân viên thời vụ ạ….Mọi ngư…

Đây là lần đầu tiên em làm hợp đồng với lương cho nhân viên thời vụ ạ….Mọi người cho em hỏi là Hợp đồng của nhân viên thời vụ có phải là mỗi lần ký chỉ được từ 3 tháng trở lui và chỉ được ký tối đa 2 lần không ạ? Còn lương thì như thế nào là không bị khấu trừ 10% TNCN ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Đây là lần đầu tiên em làm hợp đồng với lương cho nhân viên thời vụ ạ….Mọi ngư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *