cty em mới thành lập từ 9/2017 chưa ps gì nhiều chưa có doanh thu nên chưa ps kh…

cty em mới thành lập từ 9/2017 chưa ps gì nhiều chưa có doanh thu nên chưa ps khoản trả lương. vậy có làm qtttncn ko ạ
em có lên hỏi thuế họ bảo ko phải làm qt thuế tncn nhưng làm 1 cái công văn cho thuế biết. ai có mẫu cv như thế cho em xin với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2018

account_box admin

3 thoughts on “cty em mới thành lập từ 9/2017 chưa ps gì nhiều chưa có doanh thu nên chưa ps kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *