[QUÀ 8-3] [QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN] Nhưng mà cho tất cả anh chị em, bình đẳng giới …

[QUÀ 8-3] [QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN] Nhưng mà cho tất cả anh chị em, bình đẳng giới rồi mà ?
Nay một bạn hỏi mình mới để ý, cũng do tin thằng mắc dịch HTKK này nhưng mà nó lù đà lù đù như cá thu mắc cạn ý, lên tới 3.8.1 rồi mà vẫn ko cập nhật đầy đủ và kịp thời nên có thể sẽ khiến ace có một số nhầm lẫn và mất tiền oan !
– Điều 17 TT151/14 quy định với các cty có lãi nếu trong năm không nộp tạm tính TNDN (E1=0) thì bị tính tiền lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên (chỉ tiêu I)
– Tờ khai quyết toán TNDN mẫu 03/TNDN hiện đang tính chỉ tiêu M2 theo tỷ lệ cũ là 0.05%/ngày. Theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 thì tỷ lệ mới tính tiền chậm nộp là 0.03%/ngày kể từ ngày 01/7/2016 !
=>> Do đó các bạn chú ý khi làm tờ khai 03/TNDN nếu có phát sinh tiền phạt chậm nộp ở chỉ tiêu M2 thì tự tính lại và sửa số tiền chậm nộp, tránh “hiến máu oan” ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

19 thoughts on “[QUÀ 8-3] [QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN] Nhưng mà cho tất cả anh chị em, bình đẳng giới …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *