Chào cả nhà, Mình đang nộp bctc2017 nhg hệ thống toàn báo lỗi. Nhà mình có ai bi…

Chào cả nhà,
Mình đang nộp bctc2017 nhg hệ thống toàn báo lỗi. Nhà mình có ai biết thì giúp mình với. Cảm ơn mọi ng nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2018

account_box admin

One thought on “Chào cả nhà, Mình đang nộp bctc2017 nhg hệ thống toàn báo lỗi. Nhà mình có ai bi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *