A/C cho em hỏi. Bên em báo tăng mới cho 1 lao động. Tuy nhiên lao động đó đã từn…

A/C cho em hỏi. Bên em báo tăng mới cho 1 lao động. Tuy nhiên lao động đó đã từng hưởng trợ cấp một lần và BH đã thu hồi sổ của người đó. Như vậy, em có nên báo tăng cấp mới sổ cho lao động đó hay phải dùng số sổ cũ của họ ạ.
Em xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 6, 2018

account_box admin

2 thoughts on “A/C cho em hỏi. Bên em báo tăng mới cho 1 lao động. Tuy nhiên lao động đó đã từn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *