Cả nhà giúp em với ,theo biên bản của kiểm toán nhà nước như thế này thì em định…

Cả nhà giúp em với ,theo biên bản của kiểm toán nhà nước như thế này thì em định khoản thế nào để điều chỉnh báo cáo tài chính ak.Em cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 5, 2018

account_box admin

22 thoughts on “Cả nhà giúp em với ,theo biên bản của kiểm toán nhà nước như thế này thì em định…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *