Tình hình là em kê khai đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên dưới hình thức cơ …

Tình hình là em kê khai đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên dưới hình thức cơ quan chi trả thu nhập trên trang: https://www.tncnonline.com.vn/Pages/dangkythue.aspx
thì nó cứ báo lỗi tên file không hợp lệ mà không biết fix như thế nào.
Em đã tìm hiểu một số lý do nhưng cũng bó tay. Lúc em nhờ nhân viên lên nộp trực tiếp thì bộ phận một cửa không nhận, trả về bảo kê khai online thôi.
Thêm vào đó bên em kê khai thuế thông qua TS24 nên không nộp trực tiếp được trên trang: nhantokhai.gdt.gov.vn
Em có thử đăng ký thêm trên trang này để nộp mỗi bảng đăng ký giảm trừ gia cảnh thì cũng không được.
Các anh chị nào đã làm rồi giúp em với ạ.
Chân thành cảm ơn các anh chị.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2018

account_box admin

14 thoughts on “Tình hình là em kê khai đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên dưới hình thức cơ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *