Các bác có ai nộp đc BCTC QĐ 48 ko ạ? Chưa có mẫu TT133 thì phải làm sao hả các…

Các bác có ai nộp đc BCTC QĐ 48 ko ạ? Chưa có mẫu TT133 thì phải làm sao hả các bác?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 4, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Các bác có ai nộp đc BCTC QĐ 48 ko ạ? Chưa có mẫu TT133 thì phải làm sao hả các…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *