Anh chị xem giúp e số tiền thuế GTGT viết như thế này thì hóa đơn này có đúng ko…

Anh chị xem giúp e số tiền thuế GTGT viết như thế này thì hóa đơn này có đúng ko ạ? Em cảm ơn. Lưu ý là giá trị của hợp đồng mua bán này là 826.650.000 đồng.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2018

account_box admin

11 thoughts on “Anh chị xem giúp e số tiền thuế GTGT viết như thế này thì hóa đơn này có đúng ko…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *