Anh chị cho e hỏi : công ty e tạm ngừng dc 4 năm, t9/2017 hoạt động lại, nhưng …

Anh chị cho e hỏi : công ty e tạm ngừng dc 4 năm, t9/2017 hoạt động lại, nhưng tất cả các sổsach bị thất lạc, giờ e xử lý như thế nào với số dư đầu năm khi lên báo cáo tài chính.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 3, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho e hỏi : công ty e tạm ngừng dc 4 năm, t9/2017 hoạt động lại, nhưng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *