Các cao nhân cho em hỏi là: phải hạch toán các chi phí bị giảm kia như thế nào đ…

Các cao nhân cho em hỏi là: phải hạch toán các chi phí bị giảm kia như thế nào để trên bảng cân đối ko còn số lỗ 300tr này nữa?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *