Cả nhà ơi, em có cái hoá đơn xi măng 31.12.2017 là 2,5 tỷ. Vậy nên để tồn kho 15…

Cả nhà ơi, em có cái hoá đơn xi măng 31.12.2017 là 2,5 tỷ. Vậy nên để tồn kho 152 là 2,5 tỷ luôn hay để tk 151 ạ? Vì xi rời nên ko thể tồn kho nhiều như vậy được, không hợp lý lắm ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 2, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi, em có cái hoá đơn xi măng 31.12.2017 là 2,5 tỷ. Vậy nên để tồn kho 15…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *