Khá nhiều doanh nghiệp “nhức đầu” vì vụ đóng bảo hiểm xã hội trên tổng lương. Cá…

Khá nhiều doanh nghiệp “nhức đầu” vì vụ đóng bảo hiểm xã hội trên tổng lương.
Cá nhân mình khuyến khích đóng đầy đủ. Tuy nhiên, vì lí do gì đó mà công ty bạn muốn “giảm một chút” thì đây là cách để làm.
Webketoan members tuân thủ luật nên xin phép không bình luận thêm 🙂

Mong là mỗi bạn sẽ có cách làm đúng.

http://tuvan.webketoan.vn/entry/1380/

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

One thought on “Khá nhiều doanh nghiệp “nhức đầu” vì vụ đóng bảo hiểm xã hội trên tổng lương. Cá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *