Mình có 1 tình huống nhờ cả nhà giúp. Công ty mình có 1 hóa đơn xuất tại tháng 1…

Mình có 1 tình huống nhờ cả nhà giúp. Công ty mình có 1 hóa đơn xuất tại tháng 1/2016. Đến tháng 9/2017, cơ quan thuế xuống kiểm tra đến hết năm 2015, và ghi nhận hóa đơn trên vào năm 2015, phạt xuất sai thời điểm, truy thu thuế tndn và thuế gtgt của hóa đơn trên. Vậy mình phải điều chỉnh lại bctc năm 2016 giảm phần doanh thu đó đi và điểu chỉnh tờ khai gtgt từ quý 1/2016?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2018

account_box admin

One thought on “Mình có 1 tình huống nhờ cả nhà giúp. Công ty mình có 1 hóa đơn xuất tại tháng 1…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *