Các anh chị trong hội cho e hỏi với ạ. – Tháng 10 năn 2016 cty e thành lập, cty…

Các anh chị trong hội cho e hỏi với ạ.
– Tháng 10 năn 2016 cty e thành lập, cty có hoạt động nhưng chỉ phát sinh các chi phí (cp lương, cp mua dịch vụ…., có trích khấu hao tscđ, có phân bổ CCDC), chưa có doanh thu ==> cty báo lỗ
– Năm 2017 cty ko có lao động, ko có doanh thu nhưng có một vài chi phí mua dụng cụ và mua dịch vụ. Vậy năm 2017 cty có tiếp tục trích khấu hao tscđ và phân bổ nốt CCDC mua năm 2016 ko. Một số CCDC mua năm 2017 có phân bổ luôn từ thời điểm mua ko hay mình cho vào tk153 để 2018 có phát sinh thì mới phân bổ.
Các anh chị giúp e với ạ. E cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2018

account_box admin

One thought on “Các anh chị trong hội cho e hỏi với ạ. – Tháng 10 năn 2016 cty e thành lập, cty…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *