Cả nhà cho em hỏi với, em mới làm nên không rõ: Cty em là Cty TNHH một thành vi…

Cả nhà cho em hỏi với, em mới làm nên không rõ:

Cty em là Cty TNHH một thành viên. Chủ tịch cty cũng là chủ sở hữu kiêm Giám đốc.

Cho em hỏi trường hợp này Giám đốc có được tính lương để quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN không ạ?

Em xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 28, 2018

account_box admin

10 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi với, em mới làm nên không rõ: Cty em là Cty TNHH một thành vi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *