NV công ty nọ hỏi kế toán trưởng: Em thấy Chị phân loại chỉ tiêu ngắn hạn của cá…

NV công ty nọ hỏi kế toán trưởng: Em thấy Chị phân loại chỉ tiêu ngắn hạn của các khoản đặt cọc này chưa hợp lý nè Chị, Hợp đồng thuê là 2 năm nhưng tại thời điểm 31/12 thì hợp đồng thuê chỉ còn dưới 12 tháng và điều kiện khác thỏa để đưa vào ngăn hạn. Sao chị không phân loại lại là ngắn hạn ạ?.
– Chị ấy bảo tính theo thời gian hợp đồng thuê là 2 năm không tính thuê thời gian còn lại nên để dài hạn.
– NV công ty ấy cũng đã đọc thông tư hướng dẫn rồi ạ.
Vậy câu trả lời đúng ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 27, 2018

account_box admin

4 thoughts on “NV công ty nọ hỏi kế toán trưởng: Em thấy Chị phân loại chỉ tiêu ngắn hạn của cá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *