Nhờ các anh/chị tư vẫn giúp em chút ạ. Liên quan đến đăng ký thang bảng lương, c…

Nhờ các anh/chị tư vẫn giúp em chút ạ.
Liên quan đến đăng ký thang bảng lương, công ty e có đăng ký 1 lần từ năm 2014, đến giờ ko đăng ký lại. Em nghe nói hình như phải đăng ký hàng năm phải không ạ?
Hồ sơ đăng ký gồm những gì ạ?
Bác nào đã làm 2018 rồi cho e xin thông tin với ạ.
Em cảm ơn nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Nhờ các anh/chị tư vẫn giúp em chút ạ. Liên quan đến đăng ký thang bảng lương, c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *