Mọi ng ai có kinh nghiệm cho mình hỏi, đi nộp bản giấy khi đã có kq nộp thành cô…

Mọi ng ai có kinh nghiệm cho mình hỏi, đi nộp bản giấy khi đã có kq nộp thành công mẫu ngân hàng trên sở khđt thì mang cmnd bản gốc và bản photo hay công chứng nhỉ! ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Mọi ng ai có kinh nghiệm cho mình hỏi, đi nộp bản giấy khi đã có kq nộp thành cô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *