Chào cả nhà, Công ty e là công ty TNHH MTV ( trước đây do người Việt Nam đứng tê…

Chào cả nhà, Công ty e là công ty TNHH MTV ( trước đây do người Việt Nam đứng tên , bây giờ chuyển sang người nước ngoài đứng tên),cả nhà giúp e với ạ:
– Khi xem lại BCTC năm 2016 e thấy khoản bị phạt ( do nộp chậm BCTC) kế toán cũ hạch toán vào tài khoản N 4118 và C 111, e thấy hạch toán như thế chưa hợp lý, e định chỉnh sữa lại thành N 811 và C 111, mọi ng cho e hỏi:
+ E hạch toán như vậy có hợp lý không ? Và Chi phí bị phạt này, bị loại khi quyết toán thuế TNDN phải không ạ ?
+ Khi e làm lại BCTC năm 2016 ( vì hạch toán N 4118 và C 111 chưa hợp lý) thì e có phải làm lại quyết toán thuế TNDN năm 2016 không ạ ? Công ty e bắt đầu kinh doanh năm 2015, cả năm 2015 và 2016 đều Lỗ, nên số thuế TNDN phải nộp bằng 0.
– BCTC ngoài nộp cho cơ quan thuế, còn phải nộp cho những cơ quan nào ạ?
Cả nhà giúp e với ạ. Em cảm ơn nhiều !!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *