Anh, chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ. HĐ Đầu vào cty Thương mại. Bình…

Anh, chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ. HĐ Đầu vào cty Thương mại.
Bình ắc quy 12V N150- SL2- DG 2.306.000-TT 4.612.000
Bình ắc quy 12V N100- SL3- DG 1.545.000-TT 4.635.000
Bình ắc quy 12V N85- SL4- DG 1.284.000-TT 5.136.000
Bình ắc quy 12V N50- SL3- DG 814..000-TT 2.442.000
Tổng cộng: 16.825.000
Chiết khấu 3%+9,8% ctrinh T01/2017: 2.153.600
cộng tiền hàng: 14.671.400
vat10%: 1.467.140
tổng: 16.138.540

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2018

account_box admin

One thought on “Anh, chị giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ. HĐ Đầu vào cty Thương mại. Bình…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *