Mọi người cho e hỏi. Tháng 9/2017 cty mua 1 xe oto. Nhưng e muốn để năm 2018 này…

Mọi người cho e hỏi. Tháng 9/2017 cty mua 1 xe oto. Nhưng e muốn để năm 2018 này mới khấu hao. Thì làm thế nào cho hợp lý ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2018

account_box admin

10 thoughts on “Mọi người cho e hỏi. Tháng 9/2017 cty mua 1 xe oto. Nhưng e muốn để năm 2018 này…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *