Cả nhà cho mình hỏi thăm tý nhé: Công ty bạn nào cần nhân viên bảo vệ không ạ?….

Cả nhà cho mình hỏi thăm tý nhé:
Công ty bạn nào cần nhân viên bảo vệ không ạ?. Cty nào cần giới thiệu giúp mình nhé.
Mình cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi thăm tý nhé: Công ty bạn nào cần nhân viên bảo vệ không ạ?….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *