>> Hôm trước có bạn nào share file excel kế toán chưa kịp dow thì k thấy bài nữa…

>> Hôm trước có bạn nào share file excel kế toán chưa kịp dow thì k thấy bài nữa huhu. mình mới đi làm, Ai cho mình xin file excel mình cty thương mại theo QD48 với ạ. Đa tạ rất nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 22, 2018

account_box admin

One thought on “>> Hôm trước có bạn nào share file excel kế toán chưa kịp dow thì k thấy bài nữa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *