Anh/chị ơi cho em hỏi với. Nếu như 1 người trúng vietlott phải đóng thuế thu nhậ…

Anh/chị ơi cho em hỏi với.
Nếu như 1 người trúng vietlott phải đóng thuế thu nhập bất thường thì chỉ trích 10% đóng thuế hay đóng cộng dồn 15 20 hay 35% gì đó ạ. Cảm ơn Anh/Chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 21, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Anh/chị ơi cho em hỏi với. Nếu như 1 người trúng vietlott phải đóng thuế thu nhậ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *