Ra tết em muốn thay đổi môi trường làm việc. E có kinh nghiệm kế toán 5 năm (1 n…

Ra tết em muốn thay đổi môi trường làm việc. E có kinh nghiệm kế toán 5 năm (1 năm vị trí kt tổng hơp , giao tiếp tiếng hoa cơ bản). Có khả năng hoàn thành sổ sách kế toán. Muốn tìm việc khu vực Bình Dương. Công ty anh chị em, bạn bè gì tuyển thì giới thiệu cho e với ah.
Sđt: 01664 821 585. Gmail:donganhthokt91@gmail.com

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 20, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Ra tết em muốn thay đổi môi trường làm việc. E có kinh nghiệm kế toán 5 năm (1 n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *