Cho mình hỏi Có bạn nào làm đăng ký mã số thuế, khai thuế nộp thuế và báo cáo th…

Cho mình hỏi Có bạn nào làm đăng ký mã số thuế, khai thuế nộp thuế và báo cáo thuế ở khu vực Q8 ,Tp.HCM ko?, mình chuẩn bị mở vp luật sư ở khu vực này, cho mình biết và báo mức phí dùm nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 20, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cho mình hỏi Có bạn nào làm đăng ký mã số thuế, khai thuế nộp thuế và báo cáo th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *