Cả nhà, Chắc chỉ có em khao khát đc 1 lần làm KT thôi. Cũng có thể là do em chưa…

Cả nhà, Chắc chỉ có em khao khát đc 1 lần làm KT thôi.
Cũng có thể là do em chưa làm KT bao giờ nên muốn 1 lần làm đúng với ngành mà em đã chọn.
Mà xin hoài ko dc???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 20, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *