Năm nay hạn nộp bc thuế tháng 1 có được gia hạn thêm 1 ngày (21 tháng 2) không c…

Năm nay hạn nộp bc thuế tháng 1 có được gia hạn thêm 1 ngày (21 tháng 2) không các anh chị iem nhỉ , trước khi nghỉ mình bảo nộp rồi mấy ngày cuối bận quá quên lun mất ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 19, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Năm nay hạn nộp bc thuế tháng 1 có được gia hạn thêm 1 ngày (21 tháng 2) không c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *