Em vừa ra trường nên chưa có kinh nghiệm mọi người cho em hỏi. Cty mấy năm trước…

Em vừa ra trường nên chưa có kinh nghiệm mọi người cho em hỏi. Cty mấy năm trước có vay tiền ngân hàng đã thanh toán rồi nhưng kế toán lại không xử lý nên tiền đó vẫn còn nguyên trong tài khoản vay của công ty. Bây giờ nên xử lý thế nào để số tiền đó biến mất ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 13, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *