Cả nhà cho em hỏi. Lỗi nộp tờ khai ntn là bị làm sao ạ. Em đang nộp tớ khai thuế…

Cả nhà cho em hỏi. Lỗi nộp tờ khai ntn là bị làm sao ạ. Em đang nộp tớ khai thuế nhà thầu ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 12, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi. Lỗi nộp tờ khai ntn là bị làm sao ạ. Em đang nộp tớ khai thuế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *