Bên mình Công ty chuyên vận tải hàng hóa bằng đường bộ, hàng tháng có dư hóa đơ…

Bên mình Công ty chuyên vận tải hàng hóa bằng đường bộ, hàng tháng có dư hóa đơn đầu ra, bạn nào cần inbox cho mình nhé, xin cảm ơn nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 11, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *