Khi mở tài khoản doanh nghiệp ở ngân hàng VP bank, ngân hàng cấp cho công ty thẻ…

Khi mở tài khoản doanh nghiệp ở ngân hàng VP bank, ngân hàng cấp cho công ty thẻ rút ATM, có thể rút qua cây ATM thay séc. Vậy em rút tiền công ty từ qua thẻ này được không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 9, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Khi mở tài khoản doanh nghiệp ở ngân hàng VP bank, ngân hàng cấp cho công ty thẻ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *