Có anh chị nào làm Bảo hiểm cho em hỏi về Bảo hiểm thất nghiệp ạ. Nếu em nộp Bảo…

Có anh chị nào làm Bảo hiểm cho em hỏi về Bảo hiểm thất nghiệp ạ. Nếu em nộp Bảo hiểm từ năm 2006 đến nay thì khi em nghỉ việc, em sẽ được hưởng bao nhiêu tháng của lương thất nghiệp ạ? Em cảm ơn rất rất nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 9, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Có anh chị nào làm Bảo hiểm cho em hỏi về Bảo hiểm thất nghiệp ạ. Nếu em nộp Bảo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *