Anh chị cho em hỏi chút,em nộp hồ sơ bảo hiểm cho nhân viên công ty bắt đầu đóng…

Anh chị cho em hỏi chút,em nộp hồ sơ bảo hiểm cho nhân viên công ty bắt đầu đóng từ tháng 1/2018. Nhưng tháng 2/2018 em mới nộp được hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm và nộp tiền luôn tiền bảo hiểm tháng 1,2.Hôm nay cán bộ bảo hiểm gọi cho em nói là chưa chấp nhận tháng 1/2018 và phải làm hồ sơ truy thu tháng 1 nộp lên bh. Anh chị nào có kinh nghiệm trong việc này chỉ cho em với,e cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 9, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Anh chị cho em hỏi chút,em nộp hồ sơ bảo hiểm cho nhân viên công ty bắt đầu đóng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *