Lại là em các mế ạ.. Gia đình nhà kế cho em hỏi lịch nghỉ tết theo quy định chuẩ…

Lại là em các mế ạ..
Gia đình nhà kế cho em hỏi lịch nghỉ tết theo quy định chuẩn nhất là mây ngày ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 8, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Lại là em các mế ạ.. Gia đình nhà kế cho em hỏi lịch nghỉ tết theo quy định chuẩ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *