Câu truyện đêm khuya :(( Cho em hỏi trong tháng 3 doanh nghiệp mình không phát s…

Câu truyện đêm khuya :((
Cho em hỏi trong tháng 3 doanh nghiệp mình không phát sinh hoạt động sản xuất nhưng theo quy định vẫn phải trích khấu hao tscd và trích chi phí ccdc, lương công nhân sản xuất ( hạch toán vào tk 622 ( lương) chi phí khác cho vào 627) tháng đó k sản xuất nên tk 622 và 627 vẫn còn số dư tháng và không thể để tính vào giá thành của kỳ sau được vậy cho mình hỏi trường hợp trên hạch toán ra sao cho hợp lý.????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 8, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Câu truyện đêm khuya :(( Cho em hỏi trong tháng 3 doanh nghiệp mình không phát s…”

 • Theo nguyên tắc kế toán, các chi phí thực tế phát sinh thì chúng ta hạch toán bình thường. Còn việc có bị cơ quan thuế loại trừ hay không thì đó là chuyện khác.

  1. Về khấu hao.
  Theo Thông tư 18/2011/TT-BTC thì:
  – Trường hợp TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho SXKD nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 9 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao TSCĐ trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
  Bạn có thể vận dụng quy định này để xử lý tình huống trên

  2. Về tiền lương: bạn phải hiểu rằng chi phí đó có phát sinh thực tế hay không và bằng chứng pháp lý là gì.
  Có bằng chứng, có quyết định lưu nội bộ công ty, có trong quy chế tài chính và thỏa ước lao động tập thể thì càng tốt.
  Bản chất chi phí tiền lương này không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng về lâu dài nó tác động tích cực đến qua trình SX kinh doanh và cơ quan thuế không có quyền loại nó ra khỏi chi phí nếu nó có chứng từ hợp lệ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *