Bên em có một hóa đơn xóa bỏ nhưng khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn em …

Bên em có một hóa đơn xóa bỏ nhưng khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn em quên không kê vào mục xóa bỏ mà đưa nhầm vào mục số lượng đã sử dụng, giờ phát hiện ra em làm lại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và nộp lại thì có bị phạt gì không ạ? Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 8, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Bên em có một hóa đơn xóa bỏ nhưng khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *