Em cần đăng ký Mã số thuế cá nhân cho 1 nhân viên. Em đã tải phần mềm QTTNCN 3.3…

Em cần đăng ký Mã số thuế cá nhân cho 1 nhân viên. Em đã tải phần mềm QTTNCN 3.3.1 nhưng in ra lại ko đúng yêu cầu cơ quan thuế. Ai biết làm sao để đăng ký theo mẫu như ảnh hướng dẫn giúp em với ạ.
Công ty thuộc Quận Hà Đông. Cán bộ yêu cầu nộp 1 bản cứng như trên ảnh mới chấp nhận hồ sơ sau khi đã làm trên phần mềm.Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 7, 2018

account_box admin

10 thoughts on “Em cần đăng ký Mã số thuế cá nhân cho 1 nhân viên. Em đã tải phần mềm QTTNCN 3.3…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *