E chào cả nhà! Cả nhà tư vấn giúp e với ak Em đóng BH đc 2 năm rồi. Giờ đang có …

E chào cả nhà!
Cả nhà tư vấn giúp e với ak
Em đóng BH đc 2 năm rồi. Giờ đang có bầu đc 1 tháng. Vậy e cần làm đến tháng thứ mấy thì có thể dc hưởng BHTS ak? Tại vì em ko thể làm đến lúc sinh đc ạ. Và e xác định nghỉ hẳn để rút sổ về, tự mình lên BH để làm thủ tục thai sản ak!
E xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 7, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *