anh chị dùng Misa cho em hỏi bên em bán thiết bị phòng thí nghiệm cho công ty A bao gồm hơn 200 thiết bị bao gồm cả hóa chất nữa. em xuất hóa đơn ghi nội dung ” mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm tổng hợp theo hợp đồng số/…..” ( trong hợp đồng có ghi cụ thể từng loại dụng cụ thiết bị và hóa chất rồi ạ)
vì số lương nhiều quá, nên em có thể ghi gộp là ” thiết bị hàng hóa kèm hợp đồng số ….” trên phần mềm misa được không, hay phải khai tất cả các hàng hóa đó trên phần mềm rồi xuất ra ạ, kê tất thì nản quá, mấy cái hóa đơn mỗi cái ít nhất 100 mặt hàng. cái nhiều nhất là hơn 200 cái

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet