anh chị dùng Misa cho em hỏi bên em bán thiết bị phòng thí nghiệm cho công ty A …

anh chị dùng Misa cho em hỏi bên em bán thiết bị phòng thí nghiệm cho công ty A bao gồm hơn 200 thiết bị bao gồm cả hóa chất nữa. em xuất hóa đơn ghi nội dung ” mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm tổng hợp theo hợp đồng số/…..” ( trong hợp đồng có ghi cụ thể từng loại dụng cụ thiết bị và hóa chất rồi ạ)
vì số lương nhiều quá, nên em có thể ghi gộp là ” thiết bị hàng hóa kèm hợp đồng số ….” trên phần mềm misa được không, hay phải khai tất cả các hàng hóa đó trên phần mềm rồi xuất ra ạ, kê tất thì nản quá, mấy cái hóa đơn mỗi cái ít nhất 100 mặt hàng. cái nhiều nhất là hơn 200 cái

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 7, 2018

account_box admin

4 thoughts on “anh chị dùng Misa cho em hỏi bên em bán thiết bị phòng thí nghiệm cho công ty A …”

  • Nếu như TH em mua đống đó và sang tay ngay, nghĩa là mua thẳng bán thẳng thì em có thể gom lại như vậy, ngược lại thì em phải kê khai tất cả, k làm lúc này thì lúc thuế xuống e cũng phải chỉnh lại như vậy thôi.

  • Trên phần mềm bạn phải tạo mã và nhập xuất bt, chỉ có xuất hoá đơn ghi chung chung giá trị hợp đồng vậy thi đc và phai in bảng kê chi tiết hàng hoá kẹp chung voi hoá đơn, nhớ đóng dấu giáp lai giữa các trang bảng kê nếu có từ 2 trang trở lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *