Anh chị cho e hỏi chút ạ Công ty e là cty cổ phần, giờ muốn chuyển thành doành n…

Anh chị cho e hỏi chút ạ
Công ty e là cty cổ phần, giờ muốn chuyển thành doành nghiệp tư nhân có được k ạ?
Có quy định hay nghị định gì nói về vấn đề này k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 6, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho e hỏi chút ạ Công ty e là cty cổ phần, giờ muốn chuyển thành doành n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *