Các tiền bối cho e hỏi bên e thay đổi địa chi cty trên giây phép kd( cty …

Các tiền bối cho e hỏi bên e thay đổi địa chi cty trên giây phép kd( cty e mới thành lập,sai địa chỉ nên sưa lại).Giờ e làm biên bản điều chỉnh hóa đơn có cùng nha cung cấp e điều chỉnh gộp tat ca vào 1 biên bản dc ko hay mỗi hóa đơn 1 bản biên bản điều chỉnh.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 5, 2018

account_box admin

One thought on “Các tiền bối cho e hỏi bên e thay đổi địa chi cty trên giây phép kd( cty …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *