Dear a/c A/c giúp em TH này với ạ. E đăng kí MST là con mới sinh của lao động cô…

Dear a/c
A/c giúp em TH này với ạ. E đăng kí MST là con mới sinh của lao động công ty trên hỗ trợ QT TNCN 3.3.1 nhưng ở phần CMT/Hộ chiếu không điền thì nó không cho kết xuất, mà chưa có CMT điền ạ. A/c nào đã gặp TH này giúp e với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 2, 2018

account_box admin

One thought on “Dear a/c A/c giúp em TH này với ạ. E đăng kí MST là con mới sinh của lao động cô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *