Xin nhờ các bạn tư vấn giúp mình một tình huống liên quan đến quyết toán thuế TN…

Xin nhờ các bạn tư vấn giúp mình một tình huống liên quan đến quyết toán thuế TNDN như sau:
– Năm 2016 Cty đã quyết toán xong.
– Quý 4/2017, phát sinh một khoản điều chỉnh giảm chi phí 2016.
Vậy Cty có được tính khoản chi phí này vào chi phí 2017 để quyết toán không hay Cty phải quyết toán lại 2016?
Nếu được các bạn cho mình xin văn bản hướng dẫn.

Cảm ơn các bạn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 31, 2018

account_box admin

One thought on “Xin nhờ các bạn tư vấn giúp mình một tình huống liên quan đến quyết toán thuế TN…”

  • 1. Đã quyết toán thuế hay đã nộp BCTC năm 2016
    2. Chi phí bỏ sót năm trước đều có thể tính trong năm sau.
    Tất cả nằm trong Luật kế toán và Luật QlT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *