Em hoàn thành nghĩa vụ xong rồi nhưng cả nhà cho em hỏi ngu cái (vì em mới làm k…

Em hoàn thành nghĩa vụ xong rồi nhưng cả nhà cho em hỏi ngu cái (vì em mới làm kế toán thuế lần đầu)
BC26/AC và TB/01AC sao trạng thái vấn chỉ là tiếp nhận HSKT điện tử.
Em xin chân thành cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 30, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Em hoàn thành nghĩa vụ xong rồi nhưng cả nhà cho em hỏi ngu cái (vì em mới làm k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *