Bao nhiêu bạn đã chốt xong BCTC năm 2017 khi kết thúc 31.1.2017? Bao nhiêu bạn k…

Bao nhiêu bạn đã chốt xong BCTC năm 2017 khi kết thúc 31.1.2017?
Bao nhiêu bạn kiểm toán BCTC năm 2017 xong trước 10.2.2017?
Mình muốn mời các bạn một buổi cafe để học hỏi kinh nghiệm.
Mời các bạn điểm danh ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 30, 2018

account_box admin

10 thoughts on “Bao nhiêu bạn đã chốt xong BCTC năm 2017 khi kết thúc 31.1.2017? Bao nhiêu bạn k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *