Ace nhà kế mình có đơn vị nào hay cá nhân nào có tiền 2$ không ạ??Em muốn xin đổ…

Ace nhà kế mình có đơn vị nào hay cá nhân nào có tiền 2$ không ạ??Em muốn xin đổi 1 ít ạ. Em cảm ơn ạ.
P/s: Nếu bài đăng không phù hợp nội dung hay lạc đề mong ad và ace bỏ quá cho ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 30, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Ace nhà kế mình có đơn vị nào hay cá nhân nào có tiền 2$ không ạ??Em muốn xin đổ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *