Các anh chị cho e hỏi chút ạ. Về phần đăng ký người phụ thuộc cho con. Giấy khai…

Các anh chị cho e hỏi chút ạ. Về phần đăng ký người phụ thuộc cho con. Giấy khai sinh hiện nay chỉ có số không có quyển. Lúc làm trên HTKK chỉ nhập số còn phần quyển để trống thì phần mềm không báo lỗi và chấp nhận. Nhưng lúc nộp tờ khai phần mềm thuế không chấp nhận cấp và ghi chú là dữ liệu người phụ thuộc sai vì k có thông tin quyển. Cái này mình khắc phục bằng cách nào vậy ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 29, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị cho e hỏi chút ạ. Về phần đăng ký người phụ thuộc cho con. Giấy khai…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *